Een terugblik met zorgondernemers Fleur Sneep en Joris van Lavieren op de afgelopen acht jaar en vooruit kijkend naar een mooie toekomst voor dit bijzondere particuliere zorginitiatief.
De Meerenburgh is een particuliere woonzorgvoorziening gevestigd in de Heerlijkheid Leur, gemeente Wijchen. Sinds augustus 2009 biedt zij wonen, zorg en dienstverlening voor senioren met een zorgbehoefte die niet langer zelfstandig kunnen wonen.
In de grote woonboerderij bevinden zich 8 zorgstudio's.

Tevreden
Terugkijkend op de afgelopen acht jaar kunnen we niet anders dan tevreden zijn.
"De tijd is omgevlogen, we hebben de afgelopen acht jaar als ontzettend positief ervaren en zijn blij dat we het initiatief hebben genomen."
Het concept is heel erg goed gebleken, al is de uitvoering anders dan verwacht;
de uitgebreide wet- en regelgeving in de zorg geeft steeds meer werk en noodzaakt ons om veel meer achter de schermen te werken dan we 8 jaar geleden hadden gedacht. Maar bevredigen doet ons werk nog absoluut!

Mantelzorg overnemen
Volgens Fleur ervaren de bewoners en hun familie het verblijf op De Meerenburgh nog steeds als buitengewoon positief. "Ze ervaren de korte lijnen hier als heel prettig en alle voorkomende dingen lossen we zorgvuldig op. Ook de familie voelt zich bijzonder 'ontzorgd', want feitelijk nemen wij een stuk mantelzorg over.
We regelen ook dat de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, therapeuten en andere externe zorgverleners op locatie komen.

De Meerenburgh

Blijven functioneren
Het gaat, ook in de veranderende tijden voor de zorg, goed met De Meerenburgh.
De grote veranderingen die er afgelopen jaren zijn geweest door het wegvallen van de AWBZ, leiden vooral tot gevolgen voor mensen die eerder naar een 'verzorgingshuis' zouden gaan. Deze mensen moeten nu langer thuis blijven wonen. Niet voor iedereen is dit haalbaar of prettig, bijvoorbeeld als men geen mantelzorgers heeft of wanneer iemand zich onveilig gaat voelen door het alleen zijn.
Daarom kunnen mensen met een Wlz (wet langdurige zorg) VV4 indicatie ZZP4 ook in de Meerenburgh komen wonen. Op veel plekken kan dat pas vanaf een VV5 indicatie.
Feit is dat het verschil, qua financiën, tussen particuliere en reguliere huizen kleiner is geworden. Wie geld heeft moet ook een flinke bijdrage betalen in het reguliere verpleeghuis. Om die reden zie je ook steeds meer particuliere zorginitiatieven ontstaan. Daarbij is het trouwens wel zaak dat
niet alleen gekeken wordt naar de luxe van de dienstverlening, maar ook naar de mogelijkheden van (zwaardere) zorg. Kunnen bewoners ook blijven wanneer men volledige verpleging nodig heeft?
In de Meerenburgh wel, wij leveren de zorg tot en met de laatste dag.
Dicht bij de familie
Wat ook een belangrijke rol speelt, is de keuze voor de locatie. "De plaats waar familie woont, wordt steeds belangrijker". Veel ouderen hebben geen behoefte meer aan een groot sociaal netwerk, maar wel aan hun familie. Sommige bewoners komen dan ook niet uit de regio, maar hebben hier wel hun naasten wonen.
Daardoor zie je dat vereenzaming bij ons geen issue is. Daarbij hechten we er grote waarde aan dat we de huiselijkheid bewaren en aandacht voor onze bewoners hebben."

De Meerenburgh

Uitbreiding?
Het succes van De Meerenburgh doet Joris en Fleur stevig nadenken over uitbreiding, al is dat niet iets dat op zeer korte termijn zal gebeuren.
Particuliere zorg is steeds meer in trek omdat de eigen zorgbijdrage steeds hoger wordt. Particuliere zorg zal dus op termijn zichtbaar niet duurder zijn dan reguliere zorg.
Wij zijn inmiddels niet meer de enige in deze regio die particuliere zorg aanbieden en zullen ons moeten blijven ontwikkelen, kijken waar behoeften liggen én onderscheiden van de rest.

De Meerenburgh

Zorg is teamwork!
Joris en Fleur benadrukken dat ze hun hoogstaande zorg nooit zouden kunnen leveren zonder een fantastisch team. Is het dan niet lastig om gekwalificeerde mensen te krijgen? "Gelukkig niet", vertelt Joris. We hebben uitstekend gekwalificeerde collega's gevonden die niet alleen veel ervaring en mensenkennis hebben, maar ook heel goed het karakter van De Meerenburgh kunnen uitstralen.
Het is een bijzonder prettig team, waarin we met grote collegialiteit en loyaliteit samenwerken. De Meerenburgh kampt dan ook niet met een tekort aan medewerkers, zoals in veel reguliere huizen. Fleur: ' afgelopen mei hadden we een vacature voor een verzorgende IG, het liep storm!' Waarom? Wij hebben hier nog steeds de tijd om écht te zorgen en daarnaast om een spelletje te doen of te wandelen. Dat spreekt ook de verzorgenden die hier werken erg aan.
We hopen dit dan ook nog heel lang te blijven doen!"
Meer weten bekijk hier de website: demeerenburgh.nl

Bron: De Meerenburg
Datum: 11 december 2017

Nieuws

In gesprek met De Meerenburgh

Een terugblik met zorgondernemers Fleur Sneep en Joris van Lavieren op de afgelopen acht jaar en vooruit kijkend naar een mooie toekomst voor dit bijzondere particuliere zorginitiatief. Lees meer...

Samenwerking Bano Benelux en Loodgietersbedrijf Simon

Bano Benelux en Loodgietersbedrijf Simon gaan met elkaar samenwerken.  Beide hebben de overtuiging dat ouderen en mensen met een functiebeperking op een verantwoorde, plezierige manier Lees meer...

Tafeltje-dek-je.nl nieuw intiatief voor alle doelgroepen.

Tafeltje-dek-je is steeds meer van belang bij het langer zelfstandig thuiswonen.
Niet alleen ouderen maken graag gebruik van de diensten van een tafeltje-dek-je leverancier, ook steeds meer bedrijven zien het als Lees meer...

Dankzij Vrienden nog meer bewegen bij Careaz J.W. Andriessen mogelijk

Bewegen staat hoog in het vaandel van Careaz J.W. Andriessen, want of je nu jong bent of oud bent Lees meer...

Slimme wastafel verrijking voor de zorg.

Wij zijn bijzonder trots op alle goede berichten die wij mogen ontvangen over onze slimme wastafel. Lees meer...

Open dag bij Careaz met lezing professor Erik Scherder

Lees meer...

Careaz met maaltijdservice op NOS Journaal en radio

De NOS onderzoekt de groei van maaltijden aan huis bij ouderen en loopt mee met Careaz zorgorganisatie. Lees meer...

Belevingswereld hotel helpt senioren om langer thuis te wonen.

Al na een jaar blijkt de Well-Fair Belevingswereld in Nunspeet in een duidelijke behoefte te voorzien. Lees meer...

Boodschappenservice nieuwe dienst van Kievit Maaltijdbezorging blijkt gewild.

Lees meer...

Extra geld voor welzijn bewoners bij zorgorganisatie Careaz

Lees meer...